Етаж 1

Изберете апартамент  от схемата на етажа:
Етаж
1
Сграда:
Габър
Апартаменти:
7
Свободни:
7
plan <span class="hot_span" style="left:363px;top:345px;">Етаж 0</span> <span class="hot_span" style="left:363px;top:248px;">Етаж 1</span> <span class="hot_span" style="left:364px;top:145px;">Етаж 2</span> <span class="hot_span" style="left:362px;top:40px;">Етаж 3</span>
plandata <span class="hot_span" style="left:98px;top:155px;">8<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:293px;top:154px;">9<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:504px;top:153px;">10<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:498px;top:337px;">4<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:405px;top:505px;">11<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:141px;top:499px;">12<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:97px;top:337px;">7<br /> Свободен</span>
Предлагани апартаменти на Етаж 1
Тип
Етажи
Стаи
Спални
Обща площ
Чиста площ
Филтрирай
Апартамент
Тип
Етажи
Стаи
Спални
Обща площ
Чиста площ
Цена
Статус
Апартамент:
8
Тип:
Етажи:
Стаи:
Спални:
Обща площ:
160 кв.м
Чиста площ:
120 кв.м
Цена:
0.00
Статус:
Свободен
Апартамент:
9
Тип:
Етажи:
Стаи:
Спални:
Обща площ:
Чиста площ:
Цена:
0.00
Статус:
Свободен
Апартамент:
10
Тип:
Етажи:
Стаи:
Спални:
Обща площ:
Чиста площ:
Цена:
0.00
Статус:
Свободен
Апартамент:
4
Тип:
Мезонет
Етажи:
Стаи:
Спални:
Обща площ:
Чиста площ:
Цена:
0.00
Статус:
Свободен
Апартамент:
11
Тип:
Етажи:
Стаи:
Спални:
Обща площ:
Чиста площ:
Цена:
0.00
Статус:
Свободен
Апартамент:
12
Тип:
Етажи:
Стаи:
Спални:
Обща площ:
Чиста площ:
Цена:
0.00
Статус:
Свободен
Апартамент:
7
Тип:
Мезонет
Етажи:
Стаи:
Спални:
Обща площ:
Чиста площ:
Цена:
0.00
Статус:
Свободен

Направете първата крачка към своя дом...