ПМ 108

Апартамент
108
Тип:    Паркомясто
Етажи:    
Стаи:    
Спални:    
Обща площ:    
Чиста площ:    
склад кв.м:    
общи части кв.м:    
общи части на имота кв.м:    
Цена за кв.м:    
Допълнително поле:    
Допълнително поле:    
Допълнително поле:    
Допълнително поле:    
Допълнително поле:    
Допълнително поле:    
Допълнително поле:    
Допълнително поле:    
Допълнително поле:    
Допълнително поле:    
Етаж:    1
Статус:    Продаден
Изтегли план в PDF
+359 884 43 43 00
Етаж
1
Апартаменти:
117
Свободни:
53
Изберете апартамент от схемата на етажа:
plan <span class="hot_span" style="left:936px;top:699px;">Етаж -1</span> <span class="hot_span" style="left:935px;top:542px;">Партер</span> <span class="hot_span" style="left:935px;top:488px;">Етаж 1</span> <span class="hot_span" style="left:934px;top:438px;">Етаж 2</span> <span class="hot_span" style="left:934px;top:386px;">Етаж 3</span> <span class="hot_span" style="left:935px;top:334px;">Етаж 4</span> <span class="hot_span" style="left:933px;top:277px;">Етаж 5</span>
plandata <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 33<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 34<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 35<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 36<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 37<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 38<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 39<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 40<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 41<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 42<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 43<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 44<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 45<br /> Резервиран</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 46<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 47<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 48<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 49<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 50<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 51<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 52<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 53<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 54<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 55<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 56<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 57<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 58<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 59<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 60<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 61<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 62<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 63<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 64<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 65<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 66<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 67<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 68<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 69<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 70<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 71<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 72<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 73<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 74<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 75<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 76<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 77<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 78<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 79<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 80<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 81<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 82<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 83<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 84<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 85<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 86<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 87<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 88<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 89<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 90<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 91<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 92<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 93<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 94<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 95<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 96<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 97<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 98<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 99<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 100<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 101<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 102<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 103<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 104<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 105<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 106<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 107<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 108<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 109<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 110<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 111<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 112<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 113<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ГПМ 114<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 115<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:0px;">ПМ 116<br /> Резервиран</span> <span class="hot_span" style="left:79px;top:130px;">ПМ 117<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:100px;top:55px;">ПМ 118<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:704px;top:463px;">ГПМ 1<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:120px;top:463px;">ГПМ 2<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:463px;">ГПМ 3<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:1257px;top:62px;">ГПМ 4<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:897px;top:91px;">ГПМ 5<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:1091px;top:63px;">ГПМ 6<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:351px;top:463px;">ГПМ 7<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:839px;top:265px;">ГПМ 8<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:781px;top:1px;">ГПМ 9 Инвалидно<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:1263px;top:324px;">ГПМ 10<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:238px;top:391px;">ГПМ 11<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:1263px;top:463px;">ГПМ 12<br /> Продаден</span> <span class="hot_span" style="left:1146px;top:463px;">ГПМ 13<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:462px;top:463px;">ГПМ 14<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:1037px;top:463px;">ГПМ 15<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:569px;top:463px;">ГПМ 16<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:825px;top:463px;">ГПМ 17<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:934px;top:463px;">ГПМ 18<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:114px;top:0px;">ГПМ 19<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:300px;top:277px;">Открито ПМ 20<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:157px;top:280px;">Открито ПМ 21<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:0px;top:279px;">Открито ПМ 22<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:641px;top:93px;">Открито ПМ 23<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:508px;top:277px;">Открито ПМ 24<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:866px;top:383px;">Открито ПМ 25<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:493px;top:111px;">Открито ПМ 26<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:673px;top:294px;">Открито ПМ 27<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:605px;top:391px;">Открито ПМ 28<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:828px;top:298px;">Открито ПМ 29<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:924px;top:346px;">Открито ПМ 30<br /> Свободен</span> <span class="hot_span" style="left:984px;top:288px;">Открито ПМ 31<br /> Свободен</span>

Направете първата крачка към своя дом...

3D Визуализации